If you can't see kjetil Berge's website
please, download flash player
get flash
Website by sugarfree
Artist Kjetil Berge works internationally creating contemporary art in Norway and United Kingdom. Berge makes most of his art works at a gradually emptying village at Vestvågøy Norway and Holloway Road in north London UK. Berge recycles everyday objects and video interview situations in his collaborations Berge’s work points at the unseen that which is so commonplace and overlooked that it is transformed. Kjetil Berge has made commissioned work for public institutions like Imperial College London commissioned by Architects Sheppard Robson in London UK. Berge has made commissioned public art projects that are socially engaged for public spaces like schools offices hotels and prisons. He makes objects installations photography and video. Berge screens his videos in galleries museums and at international film festivals Berge also has had work in at Arts Council England London UK and international contemporary art exhibitions like 2006 Havana Biennale Cuba and The Stenersenmuseum Oslo Norway. Berge makes sculpture and installations. The museum curator for Equatorial Rhythms has selected international artists from countries around the world. Kjetil Ingvar Berge makes art that is personal or socially engaged at times spiritual and describing alienation and cultural dislocation. Berge has made architectural constructions in Singapore Belize as well as America USA as public art installations they engage with geopolitics reflecting globetrotting contemporary art practises in international kunsthalle exhibition hall. For 2008 Berge is working on an art performance involving music a new musical or a documentary of a previous art performance. Kjetil Ingvar Berge opererer internasjonalt har laga utstiilingar og utsmykninger til forskjellige institusjoner, skoler,fengsel, hotell,universitetog undervisningsinstitusjoner utsmykkinigsfondet KORO og forskjellige rom for kunst og forum for romkunst. Kjetil Berge er innkjøppt av Norsk Kulturråd, the Norwegian Arts Council, Museet for Samtidskunst Nasjonalmuseet og har stillt ut i Stenesenmuseet. Imperial College i London har utsmykking av Kjetil Berge likeså har Hotel Augustin i Bergen, Augustin Hotel har forøvrig en logo som Kjetil Ingvar Berge har laga I ntilegg til Altona kjelleren, evt. Altonakjelleren kor bardisken hans star. Han har tidlegare arbeida med BAK-truppen en eksperimentell internasjonal teatergruppe og arbeider nå med performance, installasjon, film og foto, skulptur og video. Filmene hans har vært vist på filfestivalen I Lausanne LUFF Lausanne International Film and Music Festival. Han hadde og eit arbeid på Havana Bienalen 2006 9th Havana Biennial Cuba, ein stor internasjonal utstilling og mønstring. i Alamar. Der jobba han og med OMNI Zona Franca Utenriksderpartementet Den Kongelige Norske Ambassade Sveio Kommuine og east International har alle hatt arbeider av Kjetil Berge Han har hatt utstilling av internasjonalt format i Galuzin Galley og Tommy Ohlsson gave in god kritikk I Morgenbladet. Aftenposten skal skrive og på the Economist Plaza har han hatt ein installasjon. The British Council gav han stipend og han harr utstilling på ei internasjonal utstilling I the Windows Gallery Statoil Storebrand Ross Offshore lagar intenasjonal kunstsamling der K.Berge er representert. Eg har mitt virke internasjonalt primært mellom Norge og England Mellom ein ei fråflytningsbygd på Vestvågøy og Holloway Road ei highstreet og hovedinnfartsåre til immigrasjonsmålet nordpå London lagar eg arbeida mine. Eg brukar kvardags objekt og situasjonar i arbeidet mitt og instigerar samarbeidsprosjekt. Samarbeidet peikar på det usette det som er så daglegdags at ein ikkje ser det og opnar såleis for det uforutsette; Ben the Musical 19 intervju med ein bestning på 19 frå N7 London video foto 2007/08. Ein invitasjon til skuespelaren Ben Blythe om å lage ein musical vert til ei sosio økonomisk bilde på lokalområdet. Dei 19 intervjua med folk lokalt om deira kvardagsrutinar gir innsikt i innvandring, politikk, religion, økonomi såvel som ambisjonar og brotne forventningar. Å Danse (A Bailar) 2007 Oslo skulptur performance video basert på A Bailar 2006 til den 9.Havana Bienalen. Videoverket (under arbeid) i musikk og intervju form fortel om hirakiet og fordommane mellom gatemusikantane i Oslo. Eg spurde gatemusikantar i Oslo om å lage ein opningsperformanse til Å Danse, ein offentlig skultur til allmenn bruk og intervjua og filma dei på jobb i gata såvel som under forestillinga.